Hammer Bakke elkabel. Marinarkæologisk forundersøgelse af kabeltracé mellem Orø og Hammer Bakke

Udgivet 14/11-2017

J.nr. 2810

Publiceret november 2017

Datering: Udateret; ingen fund.

Marinarkæologisk forundersøgelse af den østlige del af kabeltrace mellem Orø og Hammer Bakke forud for kabeludskiftning. Der er under forundersøgelsen registeret en velbevaret forhistorisk kystlinje, men der er ikke gjort fund af fortidsminder.


Oprettet af Klara Fiedler