Hesselø Havvindmøllepark - Kabel. Geoarkæologisk analyse af geofysiske data for planlagt kabeltracé

Hesselø Havvindmøllepark - Kabel. Geoarkæologisk analyse af geofysiske data for planlagt kabeltracé rapport
Udgivet 30/09-2021

J.nr. 2932

Publiceret september 2021

Datering: Udateret.

Kortlægning af potentielle kulturhistoriske interesser på havbunden i projektområdet for eksportkablet fra en planlagt havvindmøllepark. Der er udpeget 43 side scan sonar anomalier og lokaliseret i alt 1292 magnetiske anomalier. 45 af disse er forsøgsvis fremhævet som mere sandsynlige antropogene objekter. Desuden er den geologiske tolkning af sub-bottom profiling og geotekniske borekerner gennemgået uden begrundet formodning om forekomst af ældre stenalders fortidsminder.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen