Hjarnø bådehavn, Horsens fjord

Hjarnø Bådehavn rapport
Udgivet 07/03-2011

J.nr. 2439

Publiceret oktober 2006

Datering: Stenalder. 

I forbindelse med etablering af en ny bådehavn sydøst for Hjarnø færgeleje foretog Vikingeskibsmuseet en marinarkæologisk forundersøgelse. Der blev herved fundet enkelte afslag og enkelte stykker ildskørnet flint. Genstandene er udvasket og omlejret og ligger i dybere aflejringer end uddybningsdybden. Der skønnes ikke at være behov for yderligere marinarkæologiske tiltag.


Oprettet af Jørgen Dencker