Kalundborg Vesthavn

Kalundborg Vesthavn rapport
Udgivet 11/03-2011

J.nr. 2506

Publiceret marts 2008

Datering: Ældre stenalder, 9000 til 3900 f. Kr.

I 2007 gennemførte Vikingeskibsmuseet en marinarkæologisk forundersøgelse forud for anlæggelsen af en ny havn i Kalundborg Fjord. Det berørte havbundsområde udgjorde ca. 1 million kvadratmeter. Der blev ikke lokaliseret intakte kulturlag, men i et kystnært område, hvor der forekom træstammer og gytje, fandtes der enkelte skarpkantede og upatinerede stykker flint, trækul og ildskørnet flint m.v., der dog var sekundært aflejret. Desuden blev der langs kysten, såvel på land, som på lavt vand, opsamlet kraftigt vandrullet og stærkt patineret flint. Forundersøgelsen gav ikke anledning til, at Kulturarvsstyrelsen stillede krav om yderligere undersøgelser.


Oprettet af Jørgen Dencker