Karrebæksminde

Karrebæksminde rapport
Udgivet 11/03-2011

J.nr. 531

Publiceret december 2006

Datering: Efterreformatorisk-/Nyere Tid, 1593 til 1811 e. Kr.

Med Susåens øgede sedimentation blev Karrebæksminde udhavn for Næstved senest engang i Renæssancen. Der blev opført moleanlæg til beskyttelse af indsejlingen. Disse moleanlæg findes delvist eksponerede på havbunden og er truede af naturlig nedbrydning. Derfor har Kulturarvsstyrelsen, af de såkaldte §28-midler, bevilliget et beløb til at opmåle, beskrive og datere anlæggene.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen