Knølen. Beretning for forundersøgelse af Knølen, Nakskov Sejlrende

Knølen. Beretning for forundersøgelse af Knølen, Nakskov Sejlrende rapport
Udgivet 04/02-2020

J.nr 2888

Publiceret februar 2020

Datering: Ertebøllekultur (5400-3950 f.Kr.).

Marinarkæologisk forundersøgelse af arealet for Etape 1 af en udvidelse af sejlrenden til Nakskov. Der fandtes under forundersøgelsen ikke fortidsminder beskyttet af museumsloven, og hele anlægsområdet for Etape 1 er derfor frigivet af Slots- og Kulturstyrelsen.


Oprettet af Andreas G. Binder & Klara Fiedler