Københavns Nordhavn

Københavns Nordhavn Rapport
Udgivet 04/05-2011

J.nr. 2552

Publiceret januar 2009

Datering: Efterreformatorisk-/Nyere Tid, 1593 e. Kr. til i dag.

Et område på ca. 1 million kvadratmeter er undersøgt forud for opfyldning og anlæggelse af krydstogtterminal. En række anomalier påtruffet med side scan sonar og magnetometer blev besigtiget. Alle var moderne forekomster. En af disse bestod af klappet oprensningsmateriale; formentlig fra Københavns Havn. I denne bunke blev fundet kridtpibefragmenter og et fragment af en gevær- eller pistolkolbe.


Oprettet af Morten Johansen