Kong Frederik IX’s Bro. Beretning for forundersøgelse af Delområde Syd

Kong Frederik IX’s Bro. Beretning for forundersøgelse af Delområde Syd rapport
Udgivet 31/05-2022

J.nr. 2732

Publiceret maj 2022

Datering: Maglemosekultur til Ertebøllekultur (ca. 9000 - 3950 f.Kr.).

Besigtigelse af side scan sonar anomalier samt maskinel forundersøgelse af det berørte anlægsområde syd for broen. Der blev fundet adskillige stykker bearbejdet flint, heriblandt flere flækker, enkelte blokke samt en mikrolit og en mindre skiveøkse. Mikrolitten skal sandsynligvis dateres til Maglemosekultur mens skiveøksen er typisk for sen Ertebøllekultur, eller muligvis tidligneolitikum. Derudover fandtes flere bearbejdede træstager, hvoraf flere var tilspidsede; muligvis del af et fiskegærde.


Oprettet af Morten Lundbye