Marinarkæologisk forundersøgelse for bundudskiftning ved Køge Jorddepot

Marinarkæologisk forundersøgelse for bundudskiftning ved Køge Jorddepot rapport
Udgivet 31/10-2014

J.nr. 2728

Publiceret marts 2013

Datering: Udateret, ingen fund.

Forundersøgelse i forbindelse med bundudskiftning af en gytjeforekomst. Udført som 58 maskingravede prøvehuller, hvorved forekomsten kunne afgrænses og beskrives. Det opgravede materiale blev gennemgravet og stedvist vandsoldet. Der blev ikke gjort fund af hverken genstande eller anlæg.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen