Middelgrunden. Marinarkæologisk forundersøgelse af kabelkorridor mellem Nordhavn og Middelgrundsfortet, København

Udgivet 03/04-2019

J. nr. 2883

Publiceret april 2019

Datering: Mesolitikum-Nyere Tid (ca. 9000 f.Kr.-1750 e.Kr.).

Marinarkæologisk forundersøgelse af kabeltracé mellem Nordhavn og Middelgrundsfortet, København. En formodet ankerstok fra 16-1700-tallet er hjemtaget og dokumenteret. Herudover blev der ikke påtruffet fortidsminder beskyttet af Museumsloven.


Oprettet af Andreas Kallmeyer Bloch & Mikkel Haugstrup Thomsen