Nakskov Sejlrende & Barneholm

Nakskov sejlrende og Barneholm rapport
Udgivet 07/03-2011

J.nr. 2467 & 2468

Publiceret februar 2006

Datering: Stenalder, ertebøllekultur, 4800 til 4200 f.Kr.

I forbindelse med Nakskov Havn og Nakskov Kommunes planer om uddybning og forlængelse af Nakskov Sejlrende gennemførte Vikingeskibsmuseet en marinarkæologisk forundersøgelse. I området udfor Barneholm findes der en smal gytjebræmme med et rigt indhold af bl.a. flint og knogler. Området vurderes at være et regulært udsmidsområde fra en nærliggende stenalderboplads fra 4.800-4.200 f. Kr. Gytjen vil sandsynligvis blive borteroderet i løbet af en kort årrække. Det vurderes, at udsmidsområdet er på 20-30 kvadratmeter, og Vikingeskibsmuseet anbefaler, at området undersøges nærmere, inden det forsvinder. I de øvrige områder blev der ikke fundet oldsager, rester af stenalderbopladser, kulturlag eller anlæg, der kan være truet af uddybning og sejlads med større skibe. 


Oprettet af Jørgen Dencker