Nord Stream 2 Pipeline – North-Western Route. Cultural heritage target assessment and exclusion zone recommendations

Nord Stream 2 Pipeline – North-Western Route. Cultural heritage target assessment and exclusion zone recommendations rapport
Udgivet 26/06-2019

J.nr. 2740

Publiceret juni 2019

Datering: Nyere Tid (ca. 1600-1900 e.Kr.).

Udpegning af mulige kulturhistoriske genstande, som potentielt berøres af et nyt sæt rørledninger ved Bornholm, samt tildeling af foreslåede friholdelseszoner. Nærværende rapport behandler en alternativ rute nord og vest om Bornholm. Ingen genstande er bjærget, og der er ikke pålagt yderligere mitigeringstiltag.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen