Nord Stream 2 Pipeline – South-Eastern Route. Cultural heritage target assessment and exclusion zone recommendations

Nord Stream 2 Pipeline – South-Eastern Route. Cultural heritage target assessment and exclusion zone recommendations rapport
Udgivet 29/08-2019

J.nr. 2740

Publiceret august 2019

Datering: Nyere Tid (ca. 1600-1960 e.Kr.)

Udpegning af kulturhistoriske genstande, som potentielt berøres af et nyt sæt rørledninger ved Bornholm. Nærværende rapport behandler en rute syd og øst om Bornholm. Gennem en iterativ proces har Vikingeskibsmuseet udpeget et antal objekter på havbunden og tildelt foreslåede friholdelseszoner, som vil forhindre skade på objekterne under anlæg og drift af rørledningen. Ingen genstande er blevet bjærget, og der er ikke pålagt yderligere mitigeringstiltag.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen