Nordre Flint Havmøllepark. Geoarkæologisk analyse af geofysiske data for planlagt havmøllepark inkl. kabeltracé

Nordre Flint Havmøllepark. Geoarkæologisk analyse af geofysiske data for planlagt havmøllepark inkl. kabeltracé rapport
Udgivet 31/12-2021

J.nr. 2921

Publiceret december 2021

Datering: Mesolitikum-Nyere Tid (ca. 9000 f.Kr.-1750 e.Kr.).

Kortlægning af potentielle kulturhistoriske interesser på havbunden i projektområdet for en planlagt havvindmøllepark (inkl. eksportkabel). Der er udpeget 81 side scan sonar anomalier eller grupper heraf samt 87 magnetiske anomalier. Desuden er der på baggrund af en geologisk tolkning af subbottom profiling udpeget fire områder med potentiale for forekomst af ældre stenalders fortidsminder.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen