Præstø Havn Bro 4

Præstø Havn Bro 4 rapport
Udgivet 04/05-2011

J.nr. 2617

Publiceret maj 2010

Datering: Middelalder.

Marinarkæologisk overvågning af uddybning i forbindelse med genetablering af ødelagt bro. Undersøgelsen bestod af visuel inspektion af det opgravede materiale suppleret med sondering af sedimenttykkelse og -art på lavt vand. Der fremkom kun en enkelt løsfundet og omlejret genstand.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen