Sjælland-Agersø kabeltracé

Sjælland-Agersø kabeltracé rapport
Udgivet 01/11-2012

J.nr. 2696

Publiceret november 2011

Datering: Ældre Ertebøllekultur (ca. 5000 f.Kr.).

Ved en forundersøgelse for et søkabel over Agersø Sund blev på Sjællandssiden i kote -1,78m påtruffet bearbejdet flint m.m. På Agersøsiden blev i kote -2,52m påtruffet bearbejdet, vandrullet flint og knogle. Begge steder tolkes fundene som udvaskede fra en nærliggende boplads. Der blev ikke lokaliseret intakte kulturlag.


Oprettet af Jørgen Dencker