Snekkersten Havn. Beretning for marinarkæologisk forundersøgelse i Snekkersten Havn

Snekkersten Havn. Beretning for marinarkæologisk forundersøgelse i Snekkersten Havn rapport
Udgivet 31/12-2020

J.nr. 2930

Publiceret december 2020

Datering: Udateret/ingen fund

Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med anlæggelse af rekreative anlæg i det nordlige havnebassin i Snekkersten Havn. Forundersøgelserne viste ingen spor af vragdele eller andre kulturhistoriske objekter.


Oprettet af Andreas G. Binder