Strandhuse, Kolding Fjord

Strandhuse rapport
Udgivet 07/03-2011

J.nr. 2472

Publiceret februar 2006

Datering: Middelalder, 1400 e. Kr.

I forbindelse med etablering af en ny spildevandsledning ved Strandhuse på nordsiden af Kolding Fjord blev der ved den marinarkæologiske forundersøgelse påvist gytje ned til minimum 1,15 m. Intet sted blev der opnået kontakt med steril undergrund. I et prøvehul fandtes ét stykke keramik in situ i gytjen 80-90 cm under havbundsniveau. Keramikken er fint magret, sort og hårdt brændt og uden ornamentik eller rand. Godset, brændingen og farven peger på en datering til 1400-tallet.


Oprettet af Jørgen Dencker