Trolle

Denne færøbåd er bygget på museets værft i år 2000 til brug for skoletjeneste- og turistsejladser. Den følger nøje byggetraditionerne fra Færøerne. Skoletjenesten ønskede at få en båd af ottemannafaren Blakman's størrelse og kvalitet, men museets færøske bådebygger Hanus Jensen ønskede ikke at bygge en tro kopi af denne båd, men valgte i stedet at bygge sin egen ottemannafar med de ønskede gode egenskaber.

De to bådes forskelligheder

Sammenligner man de to både nøje, kan man tydeligt se hvor rummelig en lokal tradition kan være. De to ottemannafarer ligner ikke hinanden. De nederste bord ved kølen, "fladbordene", ligger mere vandret ud fra kølen på Trolle end på Blakman, og Trolles køl er noget kortere end Blakmans.

Det betyder at Trolles stævne bliver mere udfaldende, da bådene jo skal have samme længde overalt. Derved er Trolle blevet mere stabil og lidt hurtigere at dreje med.Det er nemlig sådan, at dersom en langkølet båd er kommet til at ligge på tværs i svær brændingssø, kan det være umuligt at få forstævnen vendt op mod søen igen.

Bygget på klamp og øjemål

Trolle er bygget på klamp og øjemål, det vil sige helt uden skabeloner. Der er desuden det særlige ved byggeforløbet, at det er udnyttet som et led i oplæringen af en af værftets bådebyggerlærlinge, Pernille Voss. Hanus Jensen byggede styrbord side samtidig med, at Pernille Voss byggede bagbords side. Det er en gammel oplæringsmetode på Færøerne, hvor indlæring og kontrol foregår løbende.

Båden har to master. På stormasten føres et lavt luggersejl, hvor den øverste "trekant" kan rebes væk, så sejlet fremtræder som et lille råsejl. Mesanmasten bærer et lille sprydsejl, men årerne er hovedfremdrivningsmidlet.
 

Information om Trolle 

Værft: Vikingeskibsmuseet
Bådebygger: Hanus Jensen
Ejer: Vikingeskibsmuseet
Byggeår: 2000


Længde: 7.60 meter (25 fod)
Bredde: 2.00 meter (7 fod)
Dybde/dybgang: 0.40 meter (1 fod)
Sejlareal: 10 m2
Årer: 8
Besætning: 9 mand
Anslået topfart for sejl: 6 knob
Anslået topfart for årer: 5 knob