Aggersborg

Hvor den østlige del af Limfjorden møder Løgstør Bredning, og Hærvejen fra Viborg føres over til Vendsyssel, lå i den sidste halvdel af 900-tallet den største af Danmarks vikingetids ringborge, Aggersborg. Lidt længere østpå, nord for Ålborg, lå en stor gravplads. I dag kendes den som Lindholm Høje. Den var i brug fra ca. år 500 til slutningen af vikingetiden eller lidt senere.

Aggersborg er den største af vikingetidens ringborge. Forskere mener, at borgen blev anlagt i slutningen af 970’erne, altså tidligere end de andre ringborge i Danmark. Voldens indre diameter er omkring 240 m, og anlægget har i vikingetiden været omkranset af en knap 5 m bred og 1,3 m dyb voldgrav. Borgen har haft en omkreds på ca. 750 m; sammenlignet med eksempelvis Fyrkats omkreds på 450 m har Aggersborg været en kæmpe. To aksegader skar gennem anlægget, og fra hver af dem gik korte tværgader. I hver af de fire kvadranter lå tre karreer med hver fire langhuse omkring en gårdsplads – i alt var der 48 huse inde i borgen. Hvor gaderne krydsede hinanden midt i borgen, var der bygget et tårn. I modsætning til de øvrige ringborge har Aggersborg både en veldokumenteret fortid og eftertid. Inden borgen blev bygget, var her en livlig handelsplads med en stormandsgård. Efter ringborgen var opgivet, overgik arealet til en kongsgård. Den nuværende Aggersborggaard er sidste del af historien.

Kirken

I kirken kan man se flere beviser på, at runer var en alment benyttet skriveform også længe efter vikingetiden. En kirkegænger har muligvis kedet sig under en lidt for lang gudstjeneste og fordrevet tiden med at skrible på væggen at “Gud … Thorlek fra Hæra. Stå der! Peter Svale skrev mig. Amen.”  På sydsiden af kirken ligger en ganske særlig gravsten, som vidner om stedets forbindelser mod vest. Det er en såkaldt hogback-sten, hvilket betyder svineryg, fra ca. 1100, som der kun kendes ganske få af i Danmark. Typen var derimod meget udbredt i England i 1000-tallet, hvor det siges at danske vikinger blev begravet under dem.

Beliggenheden er strategisk velvalgt, idet borgen ligger lige hvor den vigtige landevej mellem Viborg og Vendsyssel krydser Limfjorden.

Der er mange meninger om, hvad ringeborgene blev brugt til i vikingetiden. De blev opført i en tid, hvor der skete mange sociale, politiske, teknologiske og kulturelle ændringer i Danmark, og hvor kongemagten var under forandring. De må have fungeret som kongens militære kaserner, støttepunkter og magtdemonstrationer rundt om i riget.  Aggersborg skulle nok kontrollere sejladsen gennem Limfjorden med sin gode placering tæt ved Skagerrak og Nordsøen. Den har været sidste stop inden afgang til Norge og sted, hvor kongen samlede sine krigere før et togt til England.

Oplev Aggersborg

Appen Aggersborg virker som et vindue til fortiden og tager den besøgende med på en rejse tilbage i tiden. Oplev hvordan den imponerende borg med sine 48 langhuse atter rejser sig i landskabet og gå på opdagelse med Svend, en af kong Haralds betroede mænd, som undervejs vil fortælle om stedets spændende historie. I appen er også indlagt en spilfunktion, så hold på turen rundt på borgens område godt øje med tre historiske genstande, der på hver sin måde fortæller historien om Aggersborg. På toppen af bakken ligger Aggersborg Kirke. Sidst i 1000-tallet blev her bygget en trækirke, som blev erstattet af en stenkirke i romansk stil omkring 1200. Det er i store træk den kirke, man kan se i dag.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Handlende fra nær og fjern mødtes på en handelsplads her i perioden 700-1100.

 Læs mere om Sebbersund her

Runestenen har følgende indskrift "Thorkil satte stenen efter sin fader ... søn."

► Læs mere om Runesten i Flejsborg Kirke her

I Jetsmark Kirke står en runesten. " Hove satte stenen efter sine brødre Thorlak og Ride."

► Læs mere om Runestenen ved Jetsmark her

En af Vendsyssels største runesten finder man i våbenhuset til Hune Kirke.

► Læs mere om Hunestenen her