Gislingebåden Open Source Projekt 2016 – eksperimentalarkæologi i fokus

I løbet af 2015, byggede Vikingeskibsmuseets bådebyggere en rekonstruktion af Gislingebåden, en 7,70 meter lang brugsbåd fra ca. 1130 AD. Gisle, som båden blev kaldt, var bygget med fokus på museets Gislingebåden Open Source Bådebygningsprojekt– en ny, tværfaglig tilgang til bådebygning, som forsøger at involvere vores publikum så meget som muligt i bådebygningsprocessen, både her på museet, men også online via de sociale medier.  

Efter søsætning af Gisle i oktober 2015, udførte projektholdet en række testsejladser, for at kunne undersøge bådens sejladsegenskaber. Der dukkede nogle spørgsmål op undervejs: Vil det være muligt at forhøje fribordet? Kunne det være en fordel at have mere end tre åre par? Vil bådens trim blive påvirket af en anden sejlfacon?  

Alle de spørgsmål, og mere, foranledigede bådebyggerne til at undersøge den originale fund materiale igen, for at finde ud af, hvilket råderum der var for en genfortolkning af bådens form. Gislingebåden overlevede ikke i sin helhed. De mange århundreder under vand og jord tog deres del, og bådens øverste bordgange blev ikke fundet under udgravningen. Det betyder, at vi har muligheden for at komme med en ny 
fortolkning af de øverste dele af båden – en fortolkning baseret på deres erfaring med testsejlads af Gisle sidste år.  

Gislingebåden Open Source Project 2016 vil se den genfortolkning af Gislingebåden blive til en virkelighed. Her på hjemmesiden, kan du læse mere om den eksperimentelarkæologiske metode som anvendes til bådens rekonstruktion, samt følge med i byggeprocessen, som det sker. 

 

Gislinge nyheder

At rekonstruere en træbåd fra tidlig middelalder i en digital tidsalder

Af:Tríona Sørensen 20/09 - 2016 00:00

Ved at forene traditionel bådebygning og open-source på digitale medier, er det lykkedes Vikingeskibsmuseet at gøre…

Ingen kommentarer Læs mere ...