Dyk ned

- Fra Fund til udstilling 

Hvornår bliver et fund til en genstand? Hvordan bruger man fund som kilder til historien? Og hvordan  sætter man fundet ind i et formidlingssammenhæng på Vikingeskibsmuseet.

Dette forløb har til formål at give eleverne indblik i museets arbejde med genstande som kilde til historien – fra det arkæologiske arbejde til udstilling og formidling.

Forløbet egner sig særligt til  6-8 klassetrin til særligt projektopgaver, længerevarende samarbejder og/eller innovationsfaglige forløb med vægt på historiefaget.  

Formålet med ressourcerne er, at give både museumsundervisere og skolelærere konkrete værktøjer til gennemførelsen af forløbet ‘Fra Fund til udstilling’. I højrekolonnen kan du finde lærervejledninger, film om forløbet og faglige kilder til arbejdet. Vi har også samlet et inspirationskatalog, som vi håber kan hjælpe med planlægning og udførelse af forløbet.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og er en del af en flerårig satsning på Vikingeskibsmuseet. Det har til hensigt at sætte fokus på marinarkæologien og undersøge, hvordan man kan formidle og gå i dialog om området med museets gæster.

Kernen i undervisningsprojektet er at videregive glæden og nødvendigheden af arkæologien og gøre emnet relevant for målgruppen. Ved at inddrage ”arkæologiske” genstande der betyder noget for den pågældende elev, kan eleven opnå forståelse for, hvordan museernes fagfolk bruger arkæologi til at skabe historie, fortællinger og sammenhænge om vores fælles fortid. 

  • Arkæolog: Marie Brinch, Museum Lolland Falster
  • Lærer: Per Ivert Skovsgaard, Absalon Skole i Roskilde
  • Marinarkæolog: Andreas Kallmeyer Bloch, Vikingeskibsmuseet
  • Museumsunderviser og praktikant: Ida Maria Kjærulff Ottesen, Vikingeskibsmuseets
  • Undervisnings- og udviklingsansvarlig: Kathrine Noes Sørensen, Vikingeskibsmuseet
  • 8.a. Absalon Skole i Roskilde/2018-2019
  • Film og redigering: Werner Karrasch
  • Lektor: Jens Flemming Pietras, Læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon
  • Pædagogisk konsulent: Karina Bruun Houg, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon
  • Pædagogisk konsulent: Bo Ditlev Pedersen, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon