Om Projektet

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og er en del af en flerårig satsning på Vikingeskibsmuseet. Det har til hensigt at sætte fokus på marinarkæologien og undersøge, hvordan man kan formidle og gå i dialog om området med museets gæster.

Kernen i undervisningsprojektet er at videregive glæden og nødvendigheden af arkæologien og gøre emnet relevant for målgruppen. Ved at inddrage ”arkæologiske” genstande, der betyder noget for den pågældende elev, kan eleven opnå forståelse for, hvordan museernes fagfolk bruger arkæologi til at skabe historie, fortællinger og sammenhænge om vores fælles fortid. 

Projektgruppe

  • Arkæolog: Marie Brinch, Museum Lolland Falster
  • Film og redigering: Werner Karrasch
  • Lærer: Per Ivert Skovsgaard, Absalon Skole i Roskilde
  • Marinarkæolog: Andreas Kallmeyer Bloch, Vikingeskibsmuseet
  • Museumsunderviser og praktikant: Ida Maria Kjærulff Ottesen, Vikingeskibsmuseets
  • Undervisnings- og udviklingsansvarlig: Kathrine Noes Sørensen, Vikingeskibsmuseet
  • 8.a. Absalon Skole i Roskilde/2018-2019

Følgegruppe

  • Lektor: Jens Flemming Pietras, Læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon
  • Pædagogisk konsulent: Karina Bruun Houg, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon
  • Pædagogisk konsulent: Bo Ditlev Pedersen, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon