Død og begravet

En af de største grupper af arkæologiske kilder til vikingetiden er gravfund. Mange af disse grave fortæller også om religiøse skikke, bl.a. at man gav den døde gaver med til livet efter døden. Der kendes flere fornemme grave fra vikingetiden, bl.a. Mammengraven ved Viborg i Jylland og de kendte skibsgrave fra Oseberg og Gokstad i Norge. Der er også fundet skibsgrave mod vest i det britiske og irske område, hvor vikingerne slog sig ned.

  • Undersøg mere om vikingernes gravskikke før kristningen. Hvordan begravede vikingerne deres døde? Hvad indeholder gravene? Hvilken tro og hvilke ideer ligger bag gravenes udseende, gravgaver, indholdets placering i forhold til hinanden og etc. (se bl.a. teksterne fra Skotland, Irland og Orkney, samt Lindholm Høje og find evt. noget om Oseberg graven på internettet.
  • Hvad har man med i graven? En krigergrav, en kvindegrav, rig/fattig?
  • Hvorfor finder man både hedenske og kristne symboler i gravene?
  • Hvem begravede man i et skib?
  • I Scar på Orkney er fundet en skibsgrav med tre personer i; skriv deres biografi.
  • Skriv en historie om de tre personer, hvad skete der med dem og hvorfor ligger de i graven?

Død og begravet

Denne opgave indeholder arbejdsspørgsmål og omhandler emner som:

  • Vikingetidens gravskikke
  • Skibsbegravelser
  • Gravgaver som kilder til vikingetiden

Følgende historiske steder og temaer være med til at løse opgaven:

Kan have interesse: 

Der er fundet fornemme grave med mange gaver, bl.a. Mammengraven ved Viborg i Jylland. De døde blev også begravet i skibe. Vi kender skibsgrave fra Ladby og fra Oseberg og Gokstad i Norge. Vikingemuseet Ladby har flere oplysninger om gravskibe. 

Lad eleverne bruge biblioteket og internettet til yderligere undersøgelse. Lad dem bl.a. finde andre gravfund og forskellige billedlige fremstillinger fra vikingetiden, eksempelvis: Mammengraven, Bayeux-tapetet og gotlandske billedsten.

Opgaven er primært til folkeskolen. Opgaven kan udbygges til gymnasieskolen ved at inddrage teksterne fra menupunktet Langskibe under lup.

Fag: Historie, kristendom og Dansk.

Niveau: Folkeskole 4. -10. klasse og gymnasiet.