Vikingegraven ved Larne

Vikingerne i Irland blev ikke kristne før sent i 900-tallet. Deres gravskikke var hedenske, og de mest velhavende af dem blev begravet sammen med deres personlige ejendele. Udbredelsen og indholdet af Irlands hedenske vikingegrave udgør et værdifuldt materiale for den første kontakt mellem vikingerne og Irland i den tidlige vikingetid.

I 1840 fandt nogle arbejdere, der var i færd med at bygge en jernbane langs kysten ved Larne, et mandsskelet og flere genstande. Graven var en simpel nedgravning i sandet i et niveau af 1,5 m over mærket til højvande.

Manden, som tydeligvis var kriger, var begravet med et tveægget vikingesværd, placeret tværs over brystkassen, og med grebet nær hans højre hånd. Neden for sværdet var en spydspids af jern. Der blev også fundet en ringnål af bronze og en benkam.

Våben

Sværdet fra Larnegraven kan dateres til 900-tallet. Sværdtypen er ret ualmindelig i irsk sammenhæng. Vikingernes våben var i denne periode forskellige fra de irske, og generelt af en bedre kvalitet.

Vikingerne introducerede nye våbentyper i Irland, såsom sværd og spydspidser – kvaliteten af deres jernarbejde var langt bedre end den irske, især vedrørende fremstillingen af klingerne. De introducerede også brugen af bue og økse i den irske krigsførelse. Det lange, bredbladede, tveæggede sværd var et prestigevåben, der ofte havde et udsmykket fæste og sommetider bar smedens stempel på klingen.

Stridsøkser var almindelige og blev, som sværd og spyd, anvendt sammen med skjolde. Spyddet var det vigtigste våben. Det blev brugt både som kaste- og stødvåben. Buer og pile var også almindelige, og populariteten af panserbrydende piletyper vidner om brugen af læderrustning og ringbrynje. Selvom der kendes mange piletyper, var de fleste panserbrydende, og bueskydning var forbundet med krigsførelse snarere end jagt.

Ringnål og Kam

Ringnålen fundet i Larnegraven er en type, der blev brugt til at fæstne dragten, og den var almindelig i Irland i denne periode. Typen er også fundet i vikingegrave i både Skotland og Skandinavien.

Kammen er magen til en type, som er fundet i grave ved Birka i Sverige og desuden i den berømte Oseberg skibsgrav i Norge. Kamme var vigtig del af det personlige udstyr for skandinaverne i vikingetiden. Skriftlige kilder fra 900-tallet beskriver, hvordan mænd og kvinder kæmmede deres hår hver dag.

Fakta: Genstandene befinder sig i dag i hertugen af Northumberlands samling på Alnwick Castle.

Det er blevet foreslået, at denne begravelse i en simpel nedgravning repræsenterer en faldet kriger, som blev gravlagt i al hast. Imidlertid er havnen ved Larne blevet identificeret som Ulfreksfjord, som der berettes om i senere historiske kilder. Det er derfor muligt at graven kan tilknyttes en vikingebase i området.