Krydsegenskaber

I denne opgave skal du undersøge, hvor godt Havhingsten krydser op mod vinden. Download, udpak og åbn navigationsdata fra togtet. Du skal bruge data fra etaper, hvor der sejles tættest muligt på vindretningen – vel at mærke for sejl! Brug kortet på hjemmesiden til at finde egnede etaper ved at tænde for vis positioner. Find disse etaper i det downloadede datasæt. (Alternativ løsning: Åbn det downloadede datasæt i et GIS-program, hvor du kan se ruten kortlagt i endnu højere detaljeringsgrad).

Klik på punkterne for at se kurs og vindretning. En zigzag-kurs kan være det du leder efter. Prøv at svare på disse spørgsmål:

  • Hvor højt - altså hvor tæt til vinden - kan Havhingsten sejle?
  • Sejler den lige højt på begge halser - altså med vinden ind fra begge sider?
  • Sejler den lige højt i alle vindstyrker? Og hvad hvis sejlet er rebet (sejlarealet er mindsket)?
  • Hvad er forholdet mellem den udsejlede distance på kryds (i zigzag) og den tilbagelagte distance i fugleflugtslinje (DMG: distance made good), når man sejler lige mod vinden?
  • Med hvilken hastighed bevæger Havhingsten sig frem mod vinden (den såkaldte VMG: velocity made good)? Kan det, hvis der ikke er for langt, svare sig at ro den direkte vej mod vinden i stedet for at krydse for sejl? (find etaper med roning og sammenlign).

(Tip: Du får brug for at udregne vinklen mellem skibets styrede kurs og vindretningen).

Der er udarbejdet en række opgaver, som sigter på at analysere Havhingstens sejlegenskaber for henholdsvis sejl og årer. Eleven kan med andre ord selv gennemføre meget af den forskning, som Vikingeskibsmuseet skal i gang med efter togtet til Dublin. Opgaverne kan med fordel løses i den viste rækkefølge, og det vil være oplagt at fremlægge resultaterne i en samlet rapport til slut.

Datasættet, som skal bearbejdes udgøres af skibets geografiske koordinater (observeret ved hjælp af GPS) samt en række andre navigationsmæssige og meteorologiske målinger. Alt dette er samlet i en zippet, semikolonsepareret tekstfil Datalogger til download fra Værktøjer i opgavens højre spalte. Denne tabel kan bruges som grundlag for en masse øvelser i datavalidering, kildekritik, søgning og sortering, beregninger og kolonneopdateringer og meget mere. Opgaverne kan alle med fordel løses ved hjælp af regneark og/eller GIS, og kan indarbejdes i bredere undervisningsforløb om for eksempel GPS-systemet, statistik og kartografi.

I Krydsegenskaber skal man udregne differencen mellem vindretningen og den styrede kurs (Geografi: problematisér evt. også forholdet mellem styret kurs, BoatHdg, og beholden kurs, COG). Løses opgaven i regneark, skal man således opsætte en formel, der tilgodeser positive/negative vinkler og omregner vinkler større end 180°. Herefter er det en simpel sorteringsopgave at finde minimumsværdien for de målinger, hvor skibet går for sejl. Det kan eventuelt svare sig at slå ned på en krydsetape eller et krydsforsøg; for eksempel 13. og 30. juli samt 2. august.

Fag: Matematik, fysik, geografi, almen studieforberedelse

Niveau: Gymnasiet