Sejlads 

Det er nødvendigt at have erfarne personer med for at sejle et vikingeskib. De skal have erfaringer med vind og vejr på havet. De skal være god til at arbejde med det store råsejl og finde vej på havet. Gasterne ombord på Havhingsten er alle frivillige. De har ansøgt om at komme med på Togtet. Mange af dem har sejlet før men aldrig i et vikingeskib. De har derfor været med i en gruppe, der har sejlet med skibet hver sommer i de sidste tre år. På den måde har de lært vikingeskibet bedre at kende.

De 3 spørgsmål her er blot eksempler på nogle af de spørgsmål, man skal kende svaret på, hvis man skal sejle et sejlskib.

 • Skibets sejl skal trimmes alt efter vindretningen. De forskellige sejlstillinger/kurser i forhold til vinden har forskellige navne. Tegn et skib på bidevind, halvvind, agten for tværs og plat læns.
 • På hvilken af disse kurser sejler skibet hurtigst?
 • På hvilken af disse kurser krænger skibet mest?
 • På hvilken halse sejler et skib som sejler mod nord med en vind fra øst?
 • Hvis vinden kommer fra vest og man sejler mod syd og skal "spidse op", hvad vej drejer man så - mod bagbord eller styrbord?
 • Hvilken rolle spiller styrbord og bagbord halse i søvejsreglerne?
   

Logbogen

Undervejs på Havhingstens Sejlads til Dublin fører Skipper en logbog.

Logbogen er en dagbog, hvori nedskrives forskellige oplysninger om sejladsen. Det kan være oplysninger om kurs, fart, vejrforhold, begivenheder ombord, og planer for den videre sejlads.

 • Undersøg Skippers logbog og fortæl ud fra skippers notater om sejladsen på en bestemt strækning - f.eks. turen fra Norge til Orkneyøerne over Nordsøen. Hvor hurtigt sejlede skibet? Hvor mange dage tog det at krydse? Hvordan var vinden? Måtte man ændre i ruten? Hvordan klarede besætningen det? Var der nogen store problemer undervejs?

Sejlads

Denne opgave indeholder arbejdsspørgsmål og forslag til skriveopgaver, forslag til praktisk øvelse, værktøjsarkene Med vikingerne til søs og Vikingernes Knob, samt et link til 3D-model af Havhingsten, hvor man kan prøve forskellige sejlindstillinger.

Opgaven omhandler emner som:

 • Sejlføring på et vikingeskib
 • Skibets fart- og manøvreegenskaber
 • Skibets logbog
 • Sejlads

Følgende logbøger og dagbøger, og temaer kan være med til at løse opgaven:

Derudover kan andre dagbøger og historier fra skibets togt til Dublin 2007/2008 også være til inspiration.

På Havhingstens hjemmeside findes også opgaverne: Bestikregning, Råsejlet, Natur eller sansenavigation og Solkompasset, som kan kombineres med denne opgave i et emnearbejde omkring vikingernes skibe og skibsfart. Klassen kan også kombinere et undervisningsforløb med en sejltur på Vikingeskibsmuseet. 

Opgaven kan benyttes i både folkeskolen og gymnasiet, dog med en niveaudeling af spørgsmål og øvelser. I gymnasiet er opgaven mest relevant i sammenhæng med andre foreslåede opgaver fra hjemmesiden.

Fag: Natur/teknik, Matematik, Historie, Almen studieforberedelse.

Niveau: Folkeskolen 4.-10. klasse og Gymnasiet.