Skibsbygning

Vikingerne byggede ikke deres skibe efter tegninger, men gjorde brug af overleverede erfaringer og lokale traditioner. Der findes i dag mange forskellige slags kilder til vikingetidens skibsbygning. En af de mest kendte er Bayeuxtapetet, hvor en scene udspiller sig, da Vilhelm Erobreren beordrer sin flåde bygget. Mange af de arbejdsteknikker, som man kendte og brugte dengang, var i mange år gået tabt, og har måttet genfindes på ny, når man f.eks. vil rekonstruere et skib som Havhingsten. Togtet til Dublin i 2007 er derfor også en test af Havhingsten. De oplysninger, som er indsamlet undervejs vil danne grundlag for en større indsigt i vikingetidens skibsbygning.

 • Hvilke kilder har vi til vikingernes skibsbygningstradition?
 • Hvordan organiserede man byggeriet af et stort krigsskib?
 • Hvilke håndværkere var involveret, og hvilke materiale brugte man til skibet?
 • Hvad er Havhingsten malet med og hvorfor malede man sit langskib i vikingetiden?
 • Hvilken forskel er der på byggeriet af et skib i vikingetiden og rekonstruktionen af Havhingsten i dag?
 • Hvilke dele af skibet nævnes oftest i bådmandsdagbogen fra Dublintogtet og hvorfor?
 • Kan man ud fra bådsmandsdagbogen konkludere, hvorvidt rekonstruktionen af det 30 meter lange krigsskib er lykkedes?
 • Har der undervejs i sejladsen været behov for ændringer eller reparationer?
 • Kan man ud fra bådsmandsdagbogen sige noget om skibets styrke?
 • Tegn og farvelæg dit eget skib. Hent evt. inspiration i billeder og film på denne hjemmeside eller se på vikingernes egne billeder af skibe – på Bayeux tapetet, mønter, billedsten osv.
 • Hvis du er fiks på fingrene kan du lave samme øvelse med en træmodel.
 • I Dublin har man fundet en skibsplanke, hvori der er indridset et skib. Lav din egen planke med skibsmotiv. Spænd en planke (evt. en du selv har tilhugget) op i skruestik og stem motivet ud med et stemmejern (ca. 5 mm.). Skibets linjer kan males op for at gøre dem tydeligere. Motivet kan også laves i linoleum og bruges til tryk.

Skibsbygning

Denne opgave indeholder arbejdsspørgsmål, forslag til praktiske øvelser, samt værktøjsarket Vikingefarver.

Opgaven omhandler emner som:

 • Vikingetidens skibsbygning
 • Kilder til vikingetiden
 • Vikingernes farver
 • Havhingsten dengang og nu
 • Havhingsten et eksperimentelarkæologisk forsøg

Følgende temaer, historiske steder og logbøger kan være med til at løse opgaven:

Se også oplægget om Langskibe under lup. Skibets nyheder fra togtet til Dublin 2007/2008 kan også bruges som inspiration.

Opgaven kan benyttes i både folkeskolen og gymnasiet, dog med en niveaudeling af spørgsmål og øvelser.

Et emnearbejde om eksperimentalarkæologi og kilder til vikingetidens skibsbygning vil være oplagt til at arbejde problemorienteret med vores viden om fortiden, især for gymnasiet og folkeskolens ældste klasser. Til dette emnearbejde kan evt. også knyttes dele af opgaverne Sejlads og Råsejlet. Ud fra de indsamlede data fra logbøger og oplevelser fra togtet kan eleverne danne sig et billede af, hvorvidt rekonstruktionen af Skuldelev 2 er lykkedes, samt hvad den kan bibringe os af viden om vikingetidens skibsbygning og samfund.

I folkeskolen kan et emne om skibets opbygning, materialer, håndværkere, rigning, og udsmykning, suppleres med nogle af de praktiske øvelser. Spørgsmålet om kilder til vikingetidens skibsbygning vil dog sagtens kunne inddrages her.

Fag: Natur/teknik, Sløjd, Historie, Almen studieforberedelse.

Niveau: Folkeskolen 4. -10. klasse og Gymnasiet.