Runestenene i Gørlev Kirke

I Gørlev er en romansk kirke bygget omkring år 1100. I våbenhuset står to runesten. Den første blev fundet i 1921 som dørtærskel. På den står: “Tjodvi rejste denne sten efter Odinkar. fuþąrkhniastbmlR. Nyd kumlet vel! Tidsel/ mistelten/lille kiste. Jeg satte runerne rigtigt. Gunne, Armund …” Det specielle ved denne sten er brugen af besværgelser, i særdeleshed ordet, der starter med futharkh – et udtryk man har fundet på flere forskellige genstande fra hele vikingetiden. I dag bruger man også ordet futhark som navn på vikingernes alfabet.

Den anden runesten blev først fundet i 1964. På den står: “Thorgot/Thorgund satte denne sten efter sin fader Halvdan” – det er altså usikkert om det var en mand eller kvinde, der satte stenen. Det er nærliggende at knytte begge sten til Tissø-komplekset – måske var Odinkar og Thorgot begge lokale stormænd, der boede ved Tissø tæt på kirken?

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Her holdt en lokal konge til fra omkring år 600 til begyndelse af 1000-tallet. Noget helt særligt ved Tissø er fundet af et kulthus, hvor folk har dyrket de gamle nordiske guder, sikkert først og fremmest krigsguden Tyr, som søen har navn efter.

► Læs mere om Tissø her

Det siges, at Skjalm Hvide blev begravet i den første Fjenneslev Kirke, men siden flyttet til Sorø Klosterkirke, der blev bygget som slægtskirke.

 Læs mere om Fjenneslev Kirke her

I Alsted Kirke 6 km sydvest fra Sigersted står en runesten i kirkens skib under tårnet op ad vestmuren.

► Læs mere om Alsted Kirke her

Trelleborg er den mest komplicerede, befæstede og velbevarede af de til dato fundne ringborge fra vikingetiden. Den blev opført i Harald Blåtands regeringstid i år 980 på en strategisk placering i landskabet, næsset mellem Tude Å og Vårby Å.

► Læs mere om Trelleborg her

Oven på resterne af Valdemar Atterdags bymur fra Middelalderen, ligger Kalundborg Museum.

► Læs mere om Kalundborg Museum her