Program for sejladssamråds-seminar den 25. februar 2020

Kl. 8.30: Ankomst og kaffe og rundstykker

  • Velkomst ved Holbæk kommune og Jakob Haahr, Vikingeskibsmuseet 
  • Historien bag sejladssamrådet ved Mads Brodersen, Vends Motorik og Naturskole
  • Immateriel kulturarv ved Søren Nielsen, Vikingeskibsmusset
  • Uddannelsesstruktur for ro- og sejljoller ved Mathilde Vædele Haugaard Jensen, Københavns Universitet og Jakob Haahr, Vikingeskibsmuseet 
  • Om pioneruddannelser ved Jakob Haahr, Vikingeskibsmuseet 
  • Diskussion

Kl. 11.30: Kystliv Holbæk – ved Carsten Hvid og Ture Møller

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 13.00: Kommissorium for Sejladssamrådet. Ordstyrer Nicolai Juel Vædele, Værftsmuseet i Helsingør. 

  • Diskussion af kommissorium
  • Vedtagelse af kommissorium (Udkast tilsendes til alle tilmeldte inden seminaret)

Kl. 14.30: Kaffe

Kl. 14.45: Etablering af Samrådet

  •  Valg af organisationer/sammenslutninger der skal være repræsenteret i Sejladssamrådet 

Kl. 15.15: Det videre forløb

Kl. 15.30: Eventuelt

Kl. 16.00: Afrejse