Amager Strandpark, område 4

Amager Strandpark, Område 4 rapport
Udgivet 07/03-2011

J.nr. 2322

Publiceret marts 2006

Datering: Stenalder, kongemosekultur, 6800 til 5400 f. Kr. 

Forud for anlæggelsen af Amager Strandpark udførtes en række forundersøgelser. I 2003 gennemførtes en marinarkæologisk forundersøgelse mens området stadig var dækket af vand. Denne forundersøgelse fulgtes i 2004 op med uddybende undersøgelser i de nu tørlagte områder. I område 4 anlagdes 16 prøvegrøfter og der kunne erkendes et gytjeområde på ca. 230 x 28 meter med blandt andet velbevarede hasselstagefragmenter, træstammer og rødder. Ved prøvegravningen fandtes 53 stk. forarbejdet flint, bl.a. en rhombisk skævpil af Villingebæktype. Umiddelbart øst eller sydøst for område 4 har der ligget en stenalderboplads, der udfra den rhombiske pilespids kan dateres til Kongemosekulturen.


Oprettet af Jørgen Dencker