Baltic Pipe, Danish Baltic Sector. Screening of geophysical data and target inspection for the proposed Baltic Pipe gas pipeline- Anchor Corridor

Baltic Pipe, Danish Baltic Sector. Screening of geopfysical data and target inspection for the proposed Baltic Pipe gas pipline- Anchor Corridor rapport
Udgivet 31/03-2022

J.nr. 2813

Publiceret marts 2022

Datering: Flere perioder.

Marinarkæologisk screening af geofysiske og ROV-video data for den danske sektor af den planlagte Baltic Pipe gasrørledning. I alt 570 potentielle kulturhistoriske objekter er behandlet, hvoraf 521 blev visuelt inspiceret med ROV. Dette har resulteret i 39 bekræftede eller formodede kulturhistoriske objekter, for hvilke der er foreslået friholdelseszoner.


Oprettet af Marie Elisabet Jonsson & Mikkel Haugstrup Thomsen