Gedsergaard Bro

Gedsergaard Bro rapport
Udgivet 04/05-2011

J.nr. 1147

Publiceret september 2009

Datering: Senmiddelalder (ca. 1490 e. Kr.).

Et angiveligt findested for en ”femmastet skonnert” er besigtiget. På stedet fandtes det meget ødelagte vrag af et senmiddelalderligt klinkbygget skib. Et nærliggende findested for et sådant middelalderskib er ligeledes besigtiget, og den efterfølgende bearbejdning giver anledning til at konkludere, at de to fundoplysninger vedrører samme vrag, idet middelaldervraget viste sig at være fejlagtigt afsat i Det Kulturhistoriske Centralregister. Det fundne skib deler visse konstruktionstræk med de relativt få samtidige skibsfund og kan blive et vigtigt bidrag til forskningen i denne periodes fartøjer.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen