Højbro, Slotsholmskanalen, Kbh.

Højbro, Slotsholmskanalen rapport
Udgivet 02/11-2012

J.nr. 2692

Publiceret maj 2011

Datering: Nyere Tid (Ca. 1750-1900 e.Kr.).

Forundersøgelse for fjernkøleledning. Der blev ikke påtruffet faste anlæg. Derimod fandtes en mængde genstande, hvoraf kun ganske få var ældre end ca. 1750. De anses for at stamme fra oprydningen fra Københavns Brand 1795. En stor del af genstandsmaterialet udgjordes af lertøj, der givetvis stammer fra de såkaldte potteskuders intensive handel på netop denne plads.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen