Holbæk Fjord

Holbæk Fjord rapport
Udgivet 07/03-2011

J.nr. 2455

Publiceret november 2005

Datering: Stenalder.

I forbindelse med etablering af ny spildevandsledning på tværs af Holbæk Fjord fra Markeslev Renseanlæg til Holbæk Centralrenseanlæg gennemførte Vikingeskibsmuseet i Roskilde en marinarkæologisk forundersøgelse. Der blev ved undersøgelsen ikke fundet anlæg eller intakte kulturlag. Ved Sandhage krydser ledningstraceet et område, hvor der i umiddelbar nærhed har ligget en boplads. De forholdsvis få stykker flint samt, karakteren heraf, gav dog ikke anledning til yderligere undersøgelser.


Oprettet af Jørgen Dencker & Morten Johansen