Kong Frederik den IX’s Bro. Beretning for marinarkæologisk forundersøgelse af delområde Nord, pælespærring

Kong Frederik den IX’s Bro. Beretning for marinarkæologisk forundersøgelse af delområde Nord, pælespærring rapport
Udgivet 17/10-2022

J.nr. 2732

Publiceret oktober 2022

Datering: Ældre Middelalder (ca. 1050-1200 e.Kr.).

Relokalisering og forundersøgelse af kendt formodet pælespærring. Flankeret af kraftigere pæle fra Nyere Tid fandtes det tidligmiddelalderlige pælebælte, hvis udstrækning blev fastslået og tildelt en friholdelseszone, hvori der ikke må udføres bundberørende aktiviteter.


Oprettet af Lea M. H. Jacobsen