Kriegers Flak. Beretning for evaluering og genbegravning af skibsvrag

Kriegers Flak. Beretning for evaluering og genbegravning af skibsvrag rapport
Udgivet 30/11-2021

J.nr. 2936

Publiceret november 2021

Datering: Nyere tid (ca. 1600-1900 e.Kr.).

Et skibsvrag påtruffet under installation af et søkabel er eksperimentelt dokumenteret og behørigt genbegravet. Det har ikke været muligt at identificere eller datere vraget, men det er med overvejende sandsynlighed ældre end 100 år og således beskyttet af Museumsloven.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen