Kriegers Flak. Marinarkæologisk forundersøgelse for offshore havvindmøllepark

Udgivet 27/10-2017

J. nr. 2715

Publiceret oktober 2017

Datering: Nyere Tid (ca. 1700-1960 e.Kr.)

Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data indsamlet for en planlagt havvindmøllepark på Kriegers Flak. Efterfølgende er 111 af de udpegede anomalier besigtiget med ROV og/eller dykker, hvilket resulterede i lokaliseringen af 15 fortidsminder beskyttet af Museumsloven. Det er på baggrund af en geoarkæologisk analyse besluttet ikke at foretage forundersøgelse med henblik på Ældre Stenalders bopladser. Forud for opførelsen af transformerplatform KFA er en mærsestang beskyttet af museumsloven blevet bjærget, hjemtaget og dokumenteret.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen & Ida Christine Jørgensen