Marinarkæologisk prøvegravning ved Italiensvej Amager Strandpark November 2004

Marinarkæologisk prøvegravning ved Italiensvej
Udgivet 22/05-2013

J. nr. 2323

Publiceret november 2005

Datering: Kongemosekultur (6000-5700 f.Kr.).

Forundersøgelse forud for anlæggelsen af Amager Strandpark. Det blev påvist, at et tidligere erkendt gytjeområde strækker sig længere mod vest end antaget. Den store mængde fritliggende flint kan tyde på udvaskning af en eller flere bosættelser på kanten af gytjebassinet.


Oprettet af Morten Johansen