Markedsgade, Nykøbing Falster

Markedsgade, Nykøbing Falster rapport
Udgivet 04/05-2011

J.nr. 2615

Publiceret august 2010

Datering: Udateret, ingen fund.

Marinarkæologisk overvågning af afgravning af havbundsarealer forud for vejudvidelse. Der blev ikke gjort fund af kulturhistorisk interesse.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen