Nordhavnstunnelen. Marinarkæologisk forundersøgelse af Svanemøllehavn og Færgehavn Nord

Nordhavnstunnelen. Marinarkæologisk forundersøgelse af Svanemøllehavn og Færgehavn Nord rapport
Udgivet 07/10-2022

J.nr. 2787

Publiceret oktober 2022

Datering: Nyere Tid (ca. 1906 e.Kr.).

Maskinelle og dykkerrelaterede marinarkæologiske forundersøgelser i Svanemøllehavnen/Kalkbrænderihavnen samt Færgehavn Nord forud for anlæggelse af Nordhavnstunnelen. Undersøgelserne frembragte et trækloakrør anlagt 1902-6 og dermed beskyttet af Museumsloven. En sektion af røret blev bjærget og bliver efter konservering overdraget til Københavns Museum. Begge anlægsarealer er herefter frigivet til anlægsarbejde af Slots- og Kulturstyrelsen.


Oprettet af Lea M. H. Jacobsen