Roskilde Havn. Marinarkæologisk forundersøgelse forud for havneudvidelse

Roskilde Havn rapport
Udgivet 18/06-2015

J. nr. 2775

Publiceret juni 2015

Datering: Udateret, ingen fund.

Vikingeskibsmuseet har for Roskilde Havneselskab A.m.b.A. gennemført en marinarkæologisk forundersøgelse forud for etablering af flydebroer, bølgebryder og nye agterpæle i en projekteret udvidelse af Roskilde Havn. Forundersøgelsen blev gennemført som spulesondering fra flåde af dels udpegede sub-bottom profiler-anomalier; dels de faktisk projekterede positioner for pilotering. Der blev ikke påtruffet objekter af kulturhistorisk interesse. Endvidere blev side scan sonar-data gennemgået uden at påtræffe objekter af kulturhistorisk interesse.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen