Roskilde Havn, Vrag 1

Roskilde Havn, vrag 1 rapport
Udgivet 07/03-2011

J.nr. 1441

Publiceret oktober 2006

Datering: Middelalder, 1300 til 1400 e. Kr. 

I forbindelse med uddybningsarbejder ved etableringen af en museumshavn ved Roskilde blev der d. 5. september 1996 opgrabbet en forstævn og tilhørende bordhalse fra et højmiddelalderligt fartøj. Efterfølgende dykkerundersøgelser afgrænsede vraget (fundkompleks 1), med henblik på udgravning i sommeren 1997. Ved uddybningsarbejder mellem vraget og land blev der kort tid efter gjort yderligere fund af skibsdele af tilsvarende karakter få meter fra fundkompleks 1. Disses udstrækning blev fastslået ved sonderinger og udgravet i efteråret 1996 (fundkompleks 2). Udgravningen af fundkompleks 1 blev gennemført i august-september 1997. De foreløbige analyser viser, at fundkompleks 1 repræsenterer et henved 10 meter langt, klinkbygget, åbent fartøj fra 1300-1400-tallet, hvoraf bunden, forstævnen og dele af styrbord side er bevaret. Dette fund kaldes herefter ”Roskilde 1a”. Fundkompleks 2 repræsenterer dele af bagbords skibsside af et lidt mindre fartøj, måske 9 meter langt, dateret dendrokronologisk til ca. 1336. Dette fund betegnes herefter ”Roskilde 1b”.


Oprettet af Jan Bill