Roskilde Havn, Vrag 6

Roskilde Havn, Vrag 6 rapport
Udgivet 11/03-2011

J.nr. 1482

Publiceret januar 2007

Datering: Sen vikingetid eller tidlig middelalder, ca. 1050 e. Kr. 

I forbindelsen med byggeriet i 1996-97 af en museumshavn på arealer tidligere benyttet til havneforplads og parkeringsplads ved Roskilde havn etableredes arkæologisk overvågning af udgravnings- og uddybningsarbejder foran og i de nye havnebassiner. Baggrunden herfor var formodningen om, at der i de marine sedimenter aflejret i umiddelbar nærhed af Roskildes vikingetidige og middelalderlige havn kunne findes rester af vrag og havneanlæg. Undersøgelsen af Roskilde Havn 6 frilagde resterne af et ca. 36 meter langt langskib fra midten af 1000-tallet. De enkelte skibsdele er i skrivende stund kun delvist blevet dokumenteret, og fundet kan derfor ikke beskrives nærmere endnu. Det står dog klart, at skibet har flere træk der påkalder sig interesse, herunder en kompliceret udformning af skarene mellem køl og loter, og et omhyggeligt udformet system til fastholdelse af kølsvinet med smukt udformede, horisontale T-formede kølsvinsknæ. Skibet er øjensynligt ophugget på lavt vand nedenfor det middelalderlige Skt. Jørgensbjerg, centralt i Roskildes daværende havneområde.


Oprettet af Jan Bill