Roskilde Havn, Vrag 7

Roskilde Havn, Vrag 7 rapport
Udgivet 11/03-2011

J.nr. 1483

Publiceret januar 2007

Datering: Middelalder, 1270 e. Kr.

I forbindelsen med byggeriet i 1996-97 af en museumshavn på arealer tidligere benyttet til havneforplads og parkeringsplads ved Roskilde havn etableredes arkæologisk overvågning af udgravnings- og uddybningsarbejder foran og i de nye havnebassiner. Baggrunden herfor var formodningen om, at der i de marine sedimenter aflejret i umiddelbar nærhed af Roskildes vikingetidige og middelalderlige havn kunne findes rester af vrag og havneanlæg. Roskilde 7 er vraget af et klinkbygget fartøj, som synes forlist af ukendte årsager på ca. 2 meter vand på reden udenfor Roskilde. Fartøjet kan bestemmes som formodentlig en lille skude på op til 11 meter, ud fra dimensioner på jernnagler, planker og tømmer. Forliset er dendrokronologisk dateret til efter 1270, hvor en reparation er blevet foretaget på fartøjet, og byggetidspunktet ligger en kort årrække før dette tidspunkt. Byggestedet er fastlagt til indenfor det middelalderlige Danmark. Ud over det sammenhængende vrag omfatter fundet også en række dele, hovedsageligt spantetømmer, af et andet fartøj, der muligvis lader sig datere til efter 1229, med proveniens i Nordtyskland. Endvidere er fundet en del af en stævn, som ikke hører til det sammenhængende vrag, men som pt. heller ikke lader sig kæde sammen med det andet fund.


Oprettet af Jan Bill