Roskilde Havn, Vrag 8

Roskilde Havn, Vrag 8 rapport
Udgivet 11/03-2011

J.nr. 1493

Publiceret januar 2007

Datering: Middelalder, efter 1248 e. Kr.

I forbindelsen med byggeriet i 1996-97 af en museumshavn på arealer tidligere benyttet til havneforplads og parkeringsplads ved Roskilde havn etableredes arkæologisk overvågning af udgravnings- og uddybningsarbejder foran og i de nye havnebassiner. Baggrunden herfor var formodningen om, at der i de marine sedimenter aflejret i umiddelbar nærhed af Roskildes vikingetidige og middelalderlige havn kunne findes rester af vrag og havneanlæg. Roskilde 8 er vraget af et klinkbygget fartøj, som synes forlist af ukendte årsager på ca. 3m vand på reden udenfor Roskilde. Fartøjet, der kun i meget begrænset omfang er undersøgt, kan bestemmes som formodentlig en lille skude på op til 12 meter, ud fra dimensioner på jernnagler, planker og tømmer. Vraget er dendrokronologisk dateret.


Oprettet af Jan Bill