Sejerø Rørledning. Marinarkæologisk forundersøgelse af tracé for ny udløbsledning ved Kongstrup

Udgivet 28/02-2018

J. nr. 2798

Publiceret november 2017

Datering: Udateret; ingen fund.

Marinarkæologisk forundersøgelse af området for en projekteret udløbsledning på Sejerøs nordkyst. Der blev gennemført prøveboring med dykker på den projekterede linjeføring, men der blev ikke gjort fund af oldsager eller observeret indikationer på gunstigt bevaringsmiljø.


Oprettet af Frederik D. Hyttel