Tuborg Havn. Marinarkæologisk forundersøgelse af opfyldsområder og tracé for rørledning

Udgivet 14/11-2017

J.nr. 2796

Publiceret september 2017

Datering: Udateret; ingen fund.

Marinarkæologisk forundersøgelse af byggefelter og rørledningstracé forud for byudvikling. Der blev ikke gjort fund af arkæologisk interesse.


Oprettet af Andreas Kallmeyer Bloch