Havhingsten fra Glendalough

"Fuldblod på havet" Skuldelev 2, er et af vikingetidens langskibe fra ca. 1042, genskabt som rekonstruktionen "Havhingsten".

Rekonstruktion

Langskibet Havhingsten fra Glendalough er det største skib Vikingeskibsmuseet endnu har bygget. Med sin længde på 30 meter er det absolut i særklasse blandt vikingeskibe. De norske vikingeskibsfund, Osebergskibet og Gokstadskibet, er kun henholdsvis 22 og 24 meter lange. Den norske kong Olav Trygvassons berømte storskib "Ormen hin lange" var dog ifølge Snorres kongesaga større - hele 43 meter langt!

Som man kan se i Vikingeskibshallen, hvor originalen af det store skib er opstillet, er der kun ca. 25% tilbage af det. Når det alligevel er muligt at bygge en tilfredsstillende rekonstruktion, skyldes det at de 1.800 skibsdele, der trods alt er tilbage, omfatter de væsentligste dele af bunden, hele kølsvinet og agterstævnen, samt skibssiden mod agterstævnen helt op til rælingshøjde. Skibets vigtigste målepunkter er således bevaret.
Ved bygningen af det originale skib blev der anvendt materialer af høj kvalitet. Det har ikke blot været væsentligt for skibets fremtoning men også for konstruktionens styrke. Derfor blev der også udvalgt materialer til bygning af rekonstruktionen, der i art og egenskaber kom så tæt på det oprindelige som muligt.

Byggeri

Skibet er bygget, som i vikingetiden, af friskt træ. De lange bordplanker til skibssiden er kløvet ud i lange, lige egestammer, mens det krumme indtømmer er hugget ud af i forvejen krumvokset træ fra egenes kroner. I alt blev der brugt 150 rummeter træ og 400 kg rent jern. Hertil kommer hamp til fremstilling af de i alt 3.000 meter tovværk, samt hør til det 112 kvadratmeter store sejl.

Efter de nyeste træ- og årringsanalyser at dømme er det oprindelige skib bygget efter skandinavisk skibsbygningstradition i Dublin omkring 1042. Skibets historie er således knyttet til den skandinaviske ekspansion vestpå, til historien om vikingerne i Irland og sikkert også til de mange dramatiske begivenheder der fandt sted i forbindelse med vikingetidens afslutning efter Wilhelm Erobrerens besættelse af England 1066.

Sejlads

Langskibet blev søsat i 2004. Herefter fandt den første indsejling og træning af mandskabet sted i 2005 og 2006. Formålet var at udføre sejladsforsøg for at klarlægge skibets sejlegenskaber og sødygtighed under forskellige vejrforhold i forskellige farvandstyper.

I 2007 gennemførte Havhingsten fra Glendalough en forsøgsrejse fra Roskilde, nord om Skotland til Dublin og hjem igen året efter, denne gang syd om England.

Efter nogle år på land genoptog Vikingeskibsmuseet Havhingstens sejladser med sommertogter i 2012 rundt i Danmark og til Hedeby - og i 2013 hvor Havhingsten fra Glendalough deltog i projektet 'Da Danmark blev til' med besøg i flere havne.

Efter sommertogtet i 2013 udmeldte Vikingeskibsmuseet ønsket om et nyt spektakulært sejladsprojekt i tråd med Dublinturen. Endnu er der ikke sat destination på projektet, men sommertogtet 2014 var primært et træningstogt med henblik på dette.

I 2014 deltog Havhingsten fra Glendalough i åbningen af en stor vikingeudstilling i Berlin ved at gennemføre en tur ned ad Spree gennem Berlin og en uges 'Åbent Skib' i centrum af Berlin.

Information om Havhingsten fra Glendalough 

Værft: Vikingeskibsmuseet
Bådebygger: Ture M Møller, Thomas Finderup, Birger Andersen, Hanus Jensen, Tom Nicolajsen, Søren Andreasen, Rasmus Budde Jensen, Simon Day Larsen, Jacob Schroll, Søren Nielsen
Ejer: Vikingeskibsmuseet
Byggeår: 2004

Længde: 29.30 meter (96 fod)
Bredde: 3.80 meter (12 fod)
Dybde/dybgang: 0.95 meter (3 fod)
Vægt: 8.30 tons
Sejlareal: 112 m2
Årer: 60
Deplacement, sejlklar: 25 tons
Besætning: 60-70 mand
Gennemsnitsfart for sejl: 7 knob
Målt topfart for sejl: 13 knob
Anslået topfart for sejl: 17 knob
Gennemsnitsfart for årer: 2,5 knob
Topfart for årer: 4,7 knob 

Øvrige der deltog i byggeriet:

Bådbyggere: Petter Mellberg, Kasper Krogh Hansen, Klaus Mynzberg Jensen, Michael Mellmann, Birger Christensen, Rafaello Bartolini, Lene Christensen, Pernille Voss, Alf Isak Nordli
Rekonstruktion: Erik Andersen, skrog og rig og Morten Gøthche, tegninger
Rebslager: Ole Magnus, Carsten Hvid, Kasper Kristensen og medarbejdere fra Hardanger Fartøyvern senter i Norge
Blokke, billedskæring: Sanne Seipelt
Smed: Åge Frederiksen
Arbejdsmænd: Thomas Bjørnkær, Simon Johnsom, Kristian Vadsager og elever fra Naturskolen, den maritime linie i Roskilde
Tjærebrændere: Kari Käkonen, Reino Pakarinen, Pertti Koivisto, Leo Heikkinen, Juha Malinen, Ari Pääkkonen, Urpo Piirainen, Toivo Hekkinen
Topkapper: Renee S. Jensen, Mårum
Uld, tætningsmateriale: Àrni Battaberg 
Maling: Vibeke Bischoff, Rikke Johansen
Guldsmed: Jane Doyle, Anders Nielsen Hansen
Skjoldmager: Alex Mouro, Søren Balle Christiansen, Alf Isak Nordli
Sejlmager: Hansen, København