Vikingernes udseende, tøj og smykker 

Hvis du beder folk i dag om at beskrive, hvordan en viking ser ud, får du ofte følgende svar:

Stor og stærk mand, med langt hår og skæg. Med sværd, økse, skjold og en hjelm med horn på!

Men er det sådan en viking så ud? De eneste hornede hjelme, som man har fundet, stammer fra bronzealderen, altså 1300 år før vikingetiden. Der var også kvinder og børn i vikingetiden - og var alle vikinger krigere? Ved at se nærmere på gravfund og vikingernes egne fremstillinger, kan man måske komme lidt tættere på sandheden.

 • Undersøg ud fra de gravfund der er omtalt her på siderne, hvordan vikingerne så ud; deres beklædning og deres smykker.
 • Find også andre gravfund på nettet og brug dem til opgaven.
 • Hvad finder man i graven?
 • I hvilke slags grave er der størst mulighed for at finde rester af tøj? Og hvorfor?
 • Hvordan kunne en mand være klædt?
 • Hvordan kunne en kvinde være klædt?
 • Tegn en vikingekvinde og karakteriser hendes enkelte tøjstykker – hvad er de lavet af, hvordan er de lavet, og hvornår har kvinden haft dem på?
 • Se også på figurer og billedsten. Hvad kan man sige om vikingernes udseende ud fra dem?
 • Hvad mente de fremmede folk, som vikingerne mødte, om deres hygiejne og fremtoning? Og mente de allesammen det samme? Hvorfor/hvorfor ikke?

Mange perler, hals- og armringe og fine spænder i de rige vikingers grave vidner om, at vikingerne var ganske pyntesyge.

 • Undersøg, hvordan man lavede smykker i vikingetiden, og hvem der bar dem.
 • Design dit eget vikingesmykke. 1) Til en mand. 2) Til en kvinde.
 • Er der forskel på vikingesmykker til mænd og til damer?
 • Lav en torshammer i ben.

Vikingernes udseende, tøj og smykker

Denne opgave indeholder arbejdsspørgsmål og forslag til praktiske øvelser, samt værktøjsarket En torshammer af ben.

Opgaven omhandler emner som:

 • Vikingens udseende
 • Vikingens tøj
 • Vikingens smykker
 • Kilder til Vikingernes udseende, tøj og smykker
 • Billeder af vikingen

Følgende historiske steder og temaer være med til at løse opgaven:

Lad eleverne bruge biblioteket og internettet til yderligere undersøgelse. Lad dem bl.a. finde andre gravfund og forskellige billedlige fremstillinger fra vikingetiden, eksempelvis: Mammengraven, Bayeux-tapetet og gotlandske billedsten.

Begynd evt. undervisningen med en øvelse, hvor eleverne tegner eller maler deres egen fortolkning af en viking. Senere i undervisningen kan eleverne finde billedlige fremstillinger af vikinger fra forskellige tider eller kontekster (eller find selv eksempler herpå). Det vil være muligt herudfra samt fra deres egne tegninger at diskutere, hvorfor man til forskellige tider og i forskellige situationer opfatter/fremstiller vikingerne forskelligt. Find evt. inspiration i bogen Billeder af vikingen og hæftet Alle tiders viking, udgivet af Skoletjenesten.

Opgaven er primært til folkeskolen, men emnet omkring billeder af vikingen kan benyttes til undervisning i Gymnasiet og bl.a. indgå i en diskussion af vores (mis)brug af fortiden i nutiden og den historiske bevidsthed. Se bl.a. vores oplæg Billedet af vikingen og tilhørende spørgeskema. Undervisningsforløbet Billeder af vikingen kan også bookes på Vikingeskibsmuseet.

Fag: Håndarbejde, Billedkunst, Natur/Teknik, Historie og Dansk.

Niveau: Folkeskole 4. -10. klasse og Gymnasiet.